Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

Brandskyddade träprodukter med dokumenterade egenskaper

NBT utvärderar och samanställer en förteckning över träprodukter med dokumenterade egenskaper för både brand- och bruksklass.logga500x459 Produkterna som visas här uppfyller de krav NBT ställer på produkterna och informationen är granskad av RISE Träbyggande och boende. De träprodukter som uppfyller kraven visas i listorna på följande sidor och får märkas med NBTs logga.

De brandskyddade produkterna delas upp i två kategorier med avseende på tillverknings- och appliceringsmetod: 

.