Brandskyddade träprodukter med dokumenterade egenskaper

NBT utvärderar och samanställer en förteckning över träprodukter med dokumenterade egenskaper för både brand- och bruksklass.logga500x459 Produkterna som visas här uppfyller de krav NBT ställer på produkterna och informationen är granskad av RISE Träbyggande och boende. De träprodukter som uppfyller kraven visas i listorna på följande sidor och får märkas med NBTs logga.

De brandskyddade produkterna delas upp i två kategorier med avseende på tillverknings- och appliceringsmetod: 

.