CE-märkning av brandskyddade träprodukter

CE-märkning av byggprodukter kan generellt utföras enligt harmoniserade europeiska produktstandarder (hEN) och är obligatoriskt sedan CPR infördes 1 juli 2013, eller enligt europeiska bedömningsdokument (EAD/ETAG) och är frivillig.

 

För brandskyddade träprodukter finns följande harmoniserade europeiska produktstandarder (hEN):

Träbaserade skivor - EN 13986

Träpaneler - EN 14915

Trägolv - EN 14342

 

För brandskyddande produkter som appliceras på plats finns följande ETAG:

Fire retardant products - ETAG 028   ETAG 028

.